Mińsk Mazowiecki

Mińscy policjanci otrzymali nowy radiowóz

Region Śr. 29.11.2023 10:07:17
29
lis 2023

W poniedziałek, 27 listopada policyjna flota powiększyła się o nowy nieoznakowany radiowóz, który będzie służył w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Uroczystość odbyła się przed Szkołą Podstawową w Starej Niedziałce.

Wydarzenie było także okazją, do podpisania programu działań profilaktycznych „Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”. Jednocześnie na terenie szkoły odbył się piknik bezpieczeństwa, gdzie służby ratunkowe zaprezentowały swój sprzęt, a WORD Siedlce umożliwił uczestnikom skorzystanie m.in. z symulatora dachowania i zderzeniowego.

27 listopada o godzinie 11:00 na placu przed Szkołą Podstawową im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce, odbyła się uroczystość przekazania kluczyków do nowego radiowozu dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Należy zaznaczyć, że nowa skoda superb została zakupiona ze środków finansowych samorządów powiatu mińskiego.

W uroczystości udział wzięli: Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dzierżak, Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim inspektor Sławomir Rogowski, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji młodszy inspektor Sebastian Ciastoń, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, Sekretarz Powiatu Mińskiego Iwona Warszawska- Lulko, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Robert Kokoszka, władze samorządowe powiatu mińskiego, kadra kierownicza, policjantki i policjanci mińskiej komendy oraz podległych komisariatów. Straż pożarną reprezentowali Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim młodszy brygadier Tomasz Kosznik, Koordynator ds. rozwoju prewencji społecznej przy Szkole Głównej Służby Pożarniczej młodszy brygadier Małgorzata Romanowska, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębem Wielkim druh Grzegorz Ostrowski, oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Niedziałce.

Wydarzenie uświetniła obecność pododdziałów towarzyszących, złożonych z uczniów klas policyjnych i mundurowych Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach, Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Mińsku Mazowieckim, I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Dębem Wielkim oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku.

Po złożeniu meldunku Komendantowi Stołecznemu Policji nadinspektorowi Pawłowi Dzierżakowi o rozpoczęciu uroczystości, głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim inspektor Sławomir Rogowski. W wystąpieniu podziękował za zrozumienie potrzeb i wsparcie finansowe na zakup nowoczesnego radiowozu, który będzie służył mieszkańcom powiatu mińskiego. Po przekazaniu radiowozu, głos zabrał Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dzierżak, który podziękował za to, że zawsze jest w powiecie mińskim miło przyjęty. Słowa skierował do Starosty, którego nazwał przyjacielem policji i podziękował za wspieranie inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa. Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, podkreśliła w wystąpieniu jak istotna jest współpraca pomiędzy instytucjami w sprawie bezpieczeństwa. Głos zabrała także Sekretarz Powiatu Mińskiego Iwona Warszawska- Lulko.

Po przekazaniu radiowozu nastąpiła druga część uroczystości. W budynku Szkoły Podstawowej im. Rodziny Sażyńskich, na sali gimnastycznej przygotowanej przez dyrektor szkoły Agnieszkę Natorf- Gałkę nastąpiło podpisanie programu profilaktycznego pod hasłem „Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”. Przedmiotowy program został zawarty pomiędzy Komendą Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim, Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Ochotniczą Strażą Pożarną w Dębem Wielkim oraz Samorządami Powiatu Mińskiego. Podpisany program profilaktyczny przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczniów szkół.

Jednocześnie w trakcie uroczystości, odbył się piknik bezpieczeństwa. Ochotnicza Straż Pożarna w Dębem Wielkim i Starej Niedziałce, a także policja zaprezentowały nowoczesny sprzęt ratowniczy. Na sali gimnastycznej zostało rozłożone miasteczko rowerowe oraz stoisko profilaktyczne, gdzie policjantki wraz z przedstawicielami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach przeprowadzili akcję profilaktyczną na temat bezpieczeństwa. Szczególną uwagę zwrócono na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Funkcjonariusze zaznaczyli, że każdy uczestnik ruchu ma nie tylko prawa, ale i obowiązki.

Dzięki uprzejmości Janiny Ewy Orzełowskiej, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Antoniemu Janowi Tarczyńskiemu Staroście Mińskiemu, którzy przekazali Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim elementy odblaskowe, możliwe było zorganizowanie wspólnej akcji profilaktycznej na rzecz bezpieczeństwa uczniów szkół powiatu mińskiego. Podczas pikniku policjanci rozdali dzieciom otrzymane odblaski oraz kamizelki, uświadamiając jednocześnie jak istotne jest ich noszenie po zmroku.
W pikniku bezpieczeństwa udział wzięli także przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Publicznego Samorządu Województwa Mazowieckiego, którzy zaprezentowali dzieciom niecodzienną atrakcję - możliwość skorzystania z okularów vr. Dzięki nim uczniowie mogli stać się uczestnikami zdarzenia, np. w miejscu zamieszkania czy metrze. Zadaniem osoby, która nakładała okulary było udzielenie w wirtualnym świecie pomocy przedmedycznej.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach zorganizował niebywałą niespodziankę, w postaci symulatora dachowania oraz zderzeniowego, z których uczniowie chętnie korzystali pod okiem instruktorów. Te urządzenia miały na celu uświadomienie uczestnikom, jak ważne jest korzystanie z pasów bezpieczeństwa w trakcie jazdy.


sierż. szt. Elżbieta Zagórska

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.