Siemiatycze

Radni gminy Siemiatycze ustalili wysokość swoich diet

Region Śr. 22.05.2024 16:28:31
22
maj 2024

We wtorek, 21 maja po raz drugi w nowej kadencji obradowali Radni Gminy Siemiatycze. Podjęto szereg ważnych uchwał, w tym dotyczące wynagrodzenia wójta i diet radnych.

Główne składowe wynagrodzenia wójta rada otrzymała na niezmienionym poziomie są to:
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 250 zł,
- dodatek funkcyjny w kwocie 3 150 zł,
- dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego co stanowi kwotę 4 020 zł,
- w uchwale pojawił się też zapis o dodatku za wieloletnią pracę zgodnie z nabytymi uprawnieniami.

Uchwalono też miesięczne diety radnych:
- Przewodniczący Rady 2 100 zł (podobnie jak w ubiegłej kadencji),
- Wiceprzewodniczący Rady 1 500 zł (do tej pory było to 1 000 zł za udział w sesji Rady lub posiedzeniu Komisji),
- Przewodniczący Komisji Stałej 1 200 zł (do tej pory 720 zł za udział w sesji Rady lub posiedzeniu Komisji),
- Pozostali radni 1 100 zł (do tej pory 630 zł za udział w sesji Rady lub posiedzeniu Komisji).

W poprzedniej kadencji tylko Przewodniczący Rady miał dietę w postali ryczałtu miesięcznego, pozostali radni otrzymywali ją za udział w sesji. Teraz wszyscy mają ryczałt miesięczny.

Wynagrodzenie wójta przyjęto jednogłośnie, w głosowaniu o wysokości diet trzy osoby wstrzymały się od głosu.

W sprawozdaniu wójta z prac pomiędzy sesjami pojawiły się informacje o realizowanych inwestycjach i pozyskanych dotacjach. Wójt Edward Krasowski zapowiedział, że prace budowlane Centrum Kultury i kompleksu sportowego w Czartajewie zostaną ukończone w lipcu. Jak poinformował, budynek Centrum Kultury z racji na historię miejscowości będzie stylizowany na dworek.

Sesja była transmitowana, nagranie obrad dostępne jest na stronie Gminy Siemiatycze.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129